Revalidatie ziekenhuis

In de Dennen heeft men een revalidatieziekenhuis, bestaande uit 38 kamers waar ouderen terecht kunnen om te revalideren.

In een multidisciplinair team richt men zich op diagnose, behandeling, stabilisatie en actieve revalidatie van de patiënt, met als doel de patiënt zo zelfredzaam en zo onafhankelijk mogelijk te doen functioneren. De zorg voor het welbevinden van de patiënt staat hierin centraal.

Locaties - revalidatie ziekenhuis

Nooitrust 18
2390 Malle