Visie

Visie

Met gebundelde krachten biedt zorgGroep antwerpen een antwoord op de zorg- en ondersteuningsvragen van ouderen. Met het oog op de kwaliteit en betaalbaarheid van deze zorg/ondersteuning benut de groep de expertise en het schaalvoordeel van deze samenwerking.

De huizen van de zorgGroep koesteren hun traditie van fijn wonen, leven en werken, voortdurend afgestemd op de verwachtingen van vandaag en morgen. Ondersteuning op maat van elke bewoner is het uitgangspunt om er voor te zorgen dat ieder zich thuis voelt in zijn/haar nieuwe woonomgeving.

De voorzieningen van de zorgGroep maken deel uit van de eigen buurt en omgeving. Zij zetten de deuren wijd open en stellen ook daar hun expertise en mogelijkheden ten dienste.

ZorgGroep antwerpen biedt een warme werkplek voor wie zich engageert in de zorgsector. Medewerkers en vrijwilligers dragen de visie van de zorgGroep mee uit en krijgen in een open sfeer alle kansen om hun opdracht waar te maken.