Leidraad ventilatieplan

Wat moet er in een ventilatieplan staan? Hoe maak je een ventilatieplan op? Deze leidraad helpt om een ventilatieplan op maat vorm te geven. WZC Nottebohm ging al aan de slag met de leidraad voor een ventilatieplan.

Bedankt studenten!

Nu de zomervakantie op zijn einde loopt, willen we al onze jobstudenten graag even bedanken voor hun waardevolle bijdrage gedurende deze vakantieperiode.

Opening dwaaltuin

Dinsdag 23 mei was een feestelijke dag, het was namelijk de officiële opening van een nieuwe parel van een tuin! Geen gewone tuin, maar een DWAALtuin! 

Nieuwe werkkledij

De oude werkkledij van de medewerkers was aan vervanging toe. Om een huiselijker gevoel op de afdeling te creëren, werd voor een nieuwe tenue met warmere kleuren gekozen.