Mond- en tandzorg

LACH ZO VAAK JE WIL
ONGEGENEERD JE TANDEN BLOOT!

Als woonzorgcentra van zGa zetten we in op goede mondhygiëne en tandzorg voor al onze bewoners

Een gezonde mond en een goed verzorgd gebit dragen bij aan een goede gezondheid en levenskwaliteit. Onvoldoende mondhygiëne en een slecht verzorgd gebit bezorgen bewoners vaak last en pijn, maar ze zijn ook risico’s voor infecties. Bovendien hebben ze een negatieve invloed op het eten en drinken,  met risico op ondervoeding tot gevolg. En verhinderen ze door pijn en smaakverlies dat maaltijden lekkere en fijne momenten zijn…

Vandaar engageren we ons voor goede mond- en tandzorg. Bij alle bewoners. En dat elke dag opnieuw.

Uiteraard doen we dat in trialoog met de bewoner en diens naasten. Elk van ons heeft immers zijn/haar verantwoordelijkheid in het behouden van een gezonde mond. We informeren, sensibiliseren en instrueren rond goede monzorgen; we stimuleren maximaal zelfzorg, en staan bij of nemen de mondzorg over wanneer dit noodzakelijk blijkt.  

Meermaals per dag worden bij het verstrekken van de mondzorg de toestand van mond en tanden geobserveerd. In het woonzorgleefplan vinden we regelmatige observaties over toestand van mond en tanden, registreren we de verstrekte tandzorgen. Problemen van mond, tanden, prothesen worden snel en kundig behandeld. We maken werk van een duidelijke rubriek “mond- en tandzorg” in het woonzorgleefplan.

De externe partners waar we rond mondhygiëne mee samenwerken, zoals de mondhygiënist en de tandarts, hebben ervaring rond mondzorg voor kwetsbare personen, en stappen mee in ons trialoog-verhaal.

We voorzien in de nodige competentiebevordering rond mondzorg voor al onze zorgmedewerkers, en  voor een attitude van voortdurende aandacht voor de toestand van de mond van elke bewoner. De nodige middelen en materialen zijn aanwezig om de nodige zorgen correct te kunnen uitvoeren. 

online inspiratiebronnen:

Gerelateerde visie items