Wonen en leven in het wzc

SAMEN BOUWEN AAN ONZE NIEUWE THUIS …

Als woonzorgcentra van zGa staan we er op: bij ons is elke bewoner uniek. We zijn er om elke bewoner zijn of haar leven te laten leiden, zoals die dat zelf wil. In trialoog (de voortdurende samenspraak tussen de bewoner, zijn betekenisvolle naasten en de zorgverleners) en vanuit een wederzijds respect komen we tot een zo waarden-vol en verrijkend mogelijk leven voor elk van hen. We nemen daarin mee wie je vroeger was, waar je vandaan komt en hoe je geleefd hebt. Maar we hebben ook oog voor nieuwe ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden die daardoor ontstaan … “Autonomie in verbondenheid” krijgt hier elke dag vorm… En ook moeilijkere momenten kunnen we daarin samen een plaats geven.

Voel je vooral vrij om thuis te komen in ons huis. Als bewoner, als naaste, als medewerker.

Als bewoner is jouw kamer je eigen plek, die je – in overleg – kan inrichten en gebruiken zoals jij dat wenst. Met jouw eigen spullen, jouw regels, jouw muziek en TV programma’s, …

We gaan in overleg met je om van je te weten hoe jij je wonen en leven graag ziet, en zullen er – binnen wat mogelijk is natuurlijk – alles aan doen om je verwachtingen te realiseren.

Onze grootste wens is jou goed te leren kennen. Jij bent in onze ogen immers de regisseur van je eigen leven. Door met je te praten kunnen we je écht ondersteunen in het jezelf kunnen zijn en blijven. We bieden je kansen om je ook verder te ontwikkelen en (nieuwe) zin te blijven vinden. Wanneer dat voor jou moeilijker wordt, kennen je naasten en wijzelf je zo goed dat we naast je staan om je te steunen om jouw leven naar jouw wens verder te zetten en af te ronden.

Samen stellen we jouw woonzorgleefplan op, en zorgen we ervoor dat dit up-to-date (actueel) is. Om dat te kunnen hebben we ook wanneer wenselijk overleg met jou en jouw naasten. Onze zorg en diensten worden vanuit dat woonzorgleefplan ingevuld.

Ons huis is een woongemeenschap, waar we een thuis creëren voor velen. We leven samen in respect en verbondenheid. Bewoners en medewerkers bouwen samen aan het leven in het woonzorgcentrum. Heel concreet, en met aandacht voor wat bewoners zélf graag willen. We dragen samen verantwoordelijkheid voor het samenleven. Ons woonzorgcentrum biedt kansen tot participatie en medezeggenschap van de bewoners in het reilen en zeilen van het wzc. Jouw stem telt. Echt. Weet dat je elk van ons steeds kan aanspreken.

Wie aan thuis denkt, denkt ook aan de buurt. Als woonzorgcentrum weten we ons verbonden met de omgeving van het wzc. We brengen de buurt binnen, maar willen jou ook helpen, om de omgeving van het wzc te verkennen, of om de band die je mogelijk al jaren hebt met de buurt en mensen uit de buurt, verder te zetten. 

Zo bouwen we samen aan jouw, aan onze nieuwe thuis!

Gerelateerde visie items