Vrijwilligerswerking

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS MAKEN SAMEN KWALI-TIJD

Als wzc van de zorgGroep antwerpen gaan we voor een warme woon-, zorg- en leefwereld waarin vrijwilligers een onmisbare schakel zijn, een meerwaarde in kwaliteit.

Vrijwilligers dragen aanvullend op de professionele medewerkers bij aan het woonleefgebeuren in ons wzc.  Hun contacten met bewoners en medewerkers  van het wzc zijn verrijkend voor het leven en welbevinden van iedereen.

Vrijwilligers zijn bruggenbouwers. Door hun verscheidenheid brengen zij de buitenwereld binnen in het wzc.  Ze verruimen de leefwereld en de maatschappelijke betrokkenheid van onze bewoners. Samen maken bewoners, vrijwilligers en medewerkers het leven in het WZC ook zichtbaar in de buurt.

Vrijwilligen met goesting kan enkel door een goede samenwerking, passend overleg en ondersteuning. Als wzc bieden we vrijwilligers een breed gamma aan mogelijke activiteiten, zodat elkeen de kans heeft om zich op een voor zichzelf boeiende manier in te zetten. We maken ruimte voor eigen inbreng en ideeën waardoor interesses, passies en talenten ten volle benut kunnen worden. Samen doen we aan job crafting: in overleg  creëren we voor ieder een taak die het best aansluit bij wensen en mogelijkheden. Dit alles passend in ons verhaal. Medewerkers en vrijwilligers dragen samen verantwoordelijkheid voor een succesvolle samenwerking. Door toewijding, inzet, wederzijdse erkenning en een open communicatie komen we tot warme en respectvolle zorg- en dienstverlening  op maat.

Als WZC zorgen we er voor “werkbaar werk” voor onze vrijwilligers: we informeren, coachen,ondersteunen, leiden op en dragen de verantwoordelijkheid wat betreft de vrijwilligerswerking en de zelfzorg van élke vrijwilliger.  We zorgen er voor dat zij hun taken veilig en op een gezonde manier kunnen uitvoeren. We waarderen hen als persoon, en om hun inzet. Zodat onze vrijwilligers onze dankbaarheid ook effectief ervaren.

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. We verwachten van onze vrijwilligers dat ze zich inschrijven in de waarden, visie en werking van ons huis, dat ze flexibel en menslievend zijn, respect, loyaliteit, vertrouwen en discretie als basishouding hebben, en gemaakte afspraken nakomen. En dit zowel in hun relatie tot bewoners en naasten als in relatie tot onze medewerkers.

Zo bouwen we met bewoners, naasten, vrijwilligers en medewerkers aan een huis waar het goed is om wonen, leven, vrijwilligen en werken.

Gerelateerde visie items