Participatie

ONS WOONZORGCENTRUM ALS PARTICIPATIEVE ORGANISATIE


Participatie: in ons woonzorgcentrum geen holle slogan, maar een drijvende waarde, die we elke dag opnieuw willen waar maken.

Wij

Wij is iedereen die deel uitmaakt van ons woonzorgcentrum, die er woont en leeft of zich met bewoners verbonden weet, ieder die er werkt, elkeen die ons bezoekt, …

Wij samen

Onze grootste troef is de trialoog tussen de bewoner, diens naasten en de medewerkers: deze samenspraak brengt balans tussen jouw vragen en ons professioneel handelen. Wederzijds respect is de motor van ons doen en laten.  Met een warm hart luisteren naar elkaar, praten mét elkaar. Over het moois dat geweest is of dat we samen kunnen delen. Over al wat van waarde is voor elk van ons. Maar ook over wat het soms moeilijk maakt …

Het klikt tussen ons!

Ons wederzijds respect maakt ons sterke bondgenoten. Met bewoners en naasten gaan we in het dagelijkse leven aan de slag om samen mooie dagen te maken, en om het WZC een verrijkende plek te laten zijn voor elk van ons. Een plek waar het goed is om wonen, om leven, om zorgen, om werken, …

Er is geen tweede zoals jij …

Je bent uniek om wat je meemaakte en om wat je wenst. Daarom gaan we met je in overleg om jouw uniek woonzorgleefplan naar jouw wens gestalte te geven.
Als bewoner ben jij de regisseur van je leven. Jij bent de eigenaar/dirigent van je toekomstplannen over wonen, leven en zorg in ons WZC. We stellen onze professionele kennis en kunde waar nodig ten dienste van jouw behoeften en noden, wensen en dromen. Daarvoor zitten we regelmatig samen met jou en met je naasten. Maar op élk moment van de dag kan je elke medewerker laten weten wat je nauw aan het hart komt of wat je op je lever ligt. Beloofd! Daar mag je ons op aanspreken…

Ons huis, onze living, ons leven …

Stel je het WZC gerust als jouw thuis voor, waarin je samenleeft met anderen, en waar wij als medewerkers en vrijwilligers klaar staan om jullie waar nodig en gewenst te ondersteunen in wat jullie daarvoor nodig hebben. Jullie spreken mee over hoe in jullie living geleefd wordt, over wat de pot schaft en over hoe wij jullie best kunnen begeleiden, … Gewoon door ons te zeggen hoe jij er over denkt. Dat kan telkens wanneer jij dat nodig vindt. Je mag elk van de medewerkers hiervoor aan de mouw trekken. Hoe we samenleven is ook een vast agendapunt op de gebruiks- en familieraad. We vernemen graag wat jij er over denkt, alle suggesties om samen onze doelstelling te behalen zijn meer dan welkom. Ook dat verstaan we onder “Wij samen wérkt”.

De stem van onze bewoners télt

Ook in het beleid van het WZC willen we jouw stem laten tellen. We engageren ons om jullie en jullie naasten op gepaste tijden actief te informeren en te bevragen over de beleidsinitiatieven die we nodig achten. We houden rekening met wat jullie aanbrengen en zoeken samen naar goede manieren om hierover in trialoog te gaan…

Een goeie buur …

Als woonzorgcentrum willen we gastvrij zijn voor onze buren. En willen we de buurt binnen halen in het WZC. Maar werken we ook actief samen met andere organisaties en de overheden om onze droom mee waar te maken. Wij samen wérkt. Ook over de muren en met de buren …

Gerelateerde visie items