Preventie en aanpak van doorligwonden

NO PRESSURE!
werk maken van een leven zonder doorligwonden van onze bewoners

Voorafgaand: wat zijn doorligwonden?

Het European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) definieert doorligwonden (decubitus) als een plaatselijk letsel van de huid en/of de onderliggende weefsels dat ontstaat als een interne reactie op een externe mechanische belasting op zachte biologische weefsels, meestal over een benig uitsteeksel. Deze externe mechanische belasting kan een kracht zijn die loodrecht op het huidoppervlak wordt uitgeoefend (drukkracht), een kracht die parallel met het huidoppervlak optreedt (schuifkracht) of een combinatie van druk- en schuifkracht.

(Bron: Beeckman D, Matheï C, Van Lancker A, Vanwalleghem G, Van Houdt S, Gryson L, Heyman H, Thyse C, Toppets A, Stordeur S, Van Den Heede K. Een nationale richtlijn voor de behandeling van decubitus – Synthese. Good Clinical Practice (GCP). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2013. KCE Reports 203As. D/2013/10.273/27.)
De termen “decubitus” en “drukletsel” worden beide als synoniem van doorligwonden gehanteerd.

Doorligwonden worden volgens ernst ingedeeld in 4 categorieën:

  • Categorie I: plaatselijke roodheid die niet verdwijnt door erop te drukken. De huid zelf is nog intact.
  • Categorie II: blaarvorming met vocht of ontvelling van de opperhuid; de huid laat los van het onderliggend weefsel.
  • Categorie III: de huid is plaatselijk beschadigd tot aan de onderhuid. Het resultaat is meestal een rode wonde, eventueel bedekt met een droge korst.
  • Categorie IV: er is uitgebreide weefselschade, ook in de onderhuid. Er ontstaat een krater die kan bedekt zijn met etter, dood weefsel en zwarte korsten.

(Bron: https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/behandeling-van-doorligwonden.)

Drukletsels zijn een groot risico voor kwetsbare personen. Ze zijn vaak moeilijk te verzorgen, pijnlijk voor de bewoner én een grote maatschappelijke kost. Daarom is preventie en effectieve aanpak van decubitus een topprioriteit.

De woonzorgcentra van zorgGroep antwerpen stellen zich als doel, het vóórkomen van drukletsels terug te dringen tot het absolute minimum. Dat doen we door volop in te zetten op het voorkómen ervan (preventie), en door professionele, op spoedig herstel, comfort en pijncontrole gerichte zorg wanneer doorligwonden toch verschijnen.

Belangrijkste waarde in ons decubitusbeleid is uiteraarde de levenskwaliteit voor de bewoner. In trialoog met de bewoner en diens naasten gaan we op zoek naar wat specifiek voor elke bewoner helpend is om decubitus te voorkomen, en hoe we in voorkomend geval decubitus kunnen terugdringen en pijn tot een leefbaar niveau terug te dringen.Een antidecubitusbeleid is gecoördineerde en multidisciplinair, en gestoeld op grondige observatie, evaluatie, opvolging en registratie. Het heeft oog voor de specifieke situaties die tot drukletsel kunnen leiden, in het bijzonder bij bedgebonden bewoners en bij bewoners die vaak of lang zitten (rolstoelgebonden, … ).  Ons zorgteam, de behandelende arts en de raadgevend en coördinerende arts werken nauw samen om tot een effectieve en efficiënte decubituszorg te komen.

Vanuit onze professionele houding zorgen we als woonzorgcentrum voor goede en werkende afspraken en voorschriften voor preventie en behandeling van doorligwonden. Alle medewerkers dragen bij aan het in de praktijk uitvoeren van de gekende goede praktijken. Daarom investeert het woonzorgcentrum in voldoende opleiding en coaching, in de aanwezigheid van voldoende en adequate materialen. Wanneer nodig schakelen we de expertise in van de zorgpartners uit ons netwerk.

online inspiratiebronnen:

Gerelateerde visie items