Preventie van ondervoeding en maaltijdzorg

SAMEN LEKKER ETEN:
GEZOND FEESTEN ELKE DAG
zGa voorkomt ondervoeding door attente maaltijdzorg

Voorafgaand: wat is ondervoeding?

Ondervoeding is een ongezonde voedingsstatus gekenmerkt door een tekort aan de nodige voedingsstoffen. Zowel lichamelijke veranderingen, gezondheidsproblemen (bv. verminderde eetlust, mond- of gebitsproblemen), sociale als psychische factoren kunnen mogelijke oorzaken en risicofactoren voor ondervoeding zijn. Ondervoeding kan leiden tot verschillende ernstige gezondheidsklachten zoals versneld verlies van spiermassa, vertraagde wondgenezing, daling van de weerstand, verminderde spierkracht of een verhoogd risico op complicaties bij een operatie. Die klachten hebben fysieke en psychologische gevolgen die tot een verminderde levenskwaliteit kunnen leiden.
(bron: Gezond Leven)

Onbedoeld gewichtsverlies is gewichtsverlies dat niet gepland is (bv in geval van een vermageringsdieet). Bij onbedoeld gewichtsverlies is het energiegebruik groter dan de energieopname. Oorzaken kunnen divers zijn: lichamelijk, emotioneel of psychisch, cognitief, sociaal, …  Onbedoeld gewichtsverlies is vaak een voorbode van ondervoeding.  Het is een belangrijke te monitoren variabele bij kwetsbare ouderen. 

De woonzorgcentra van zorgGroep antwerpen willen ondervoeding en onbedoeld gewichtsverlies zo veel als mogelijk terugdringen. Want beide hebben een nefaste invloed op de gezondheid van onze bewoners. Maar onze maaltijdzorg wil bovenal bijdragen aan een kwaliteitsvol leven door van elke maaltijd een fijne gebeurtenis te maken, waar samen – of op vraag ook individueel, in beperkte groep of met de familie – lekker, gezond en gevarieerd wordt gegeten. Zodat de maaltijden voor allen iets worden om écht naar uit te kijken. We zorgen daarom ook voor een aangename omgeving en een klimaat dat uitnodigt om samen “maaltijden te vieren”. Rust en stemmigheid gaan daarbij hand in hand.

We zetten in op het aanbieden van gezonde, lekkere en gevarieerde maaltijden en tussendoortjes. We houden daarbij rekening met wat de bewoners zélf graag lusten en vragen. In het plannen van menu’s is duidelijk inspraak van bewoners. En elke bewoner heeft steeds het recht op een volwaardige vervangmaaltijd, wanneer hij iets niet lust of wanneer hij daar op dat moment geen zin in heeft.

De bereiding van onze maaltijden houdt rekening met de veranderende smaak en energiebehoeften van ouderen. Wanneer bewoners omwille van fysieke, cognitieve of psychische achteruitgang nood hebben aan bijzondere maaltijden of bereidingswijzen, zijn deze ook beschikbaar. We voorzien in (aan-)gepast bestek om elke bewoner zo lang als mogelijk zelfstandig te laten eten. Bovendien zorgen we voor maaltijdbegeleiding waar nodig. 

We volgen de voedingstoestand van elke bewoner nauwkeurig op. Dat doen we door regelmatige gewichtscontrole, door observatie van maaltijdgebeuren en registratie daarvan in het woonzorgleefplan, door bespreking met de bewoner. Voor doelgroepen van bewoners met specifieke voedingsbehoeften ontwikkelen we een doelgroepspecifiek voedingsbeleid (bv. voor ouderen met gevorderde dementie). Wanneer nodig schakelen we hulp van interne of externe experts in om te adviseren en ondersteunen bij de voedingszorg en het maaltijdgebeuren.

Om dit alles te kunnen waarmaken, is samenspraak nodig. We zijn overtuigd van het belang van de trialoog tussen bewoners, naasten en de zorgprofessional, ook voor wat voeding betreft. Zo kennen we de wensen en verwachtingen van de bewoner, evenals diens “no passarans”. Maar we bespreken even goed wat wél en niét in de mogelijkheden van het woonzorgcentrum ligt, en wat de bewoner en diens naasten zelf kunnen doen om bij te dragen aan gezondheid en welbevinden via maaltijden.  En geven informatie over gezonde voeding, over risico’s van ondervoeding en hoe daarmee kan worden omgegaan, … 

Ons woonzorgcentrum zorgt via opleiding en training voor qua maaltijdzorg competente medewerkers in alle disciplines, en voor constructieve (en bewonersgerichte) samenwerking tussen de verschillende betrokken teams (keuken, zorg, wonen en leven, maaltijdbegeleiding, … )

Op die manier bannen we samen ondervoeding uit het wzc en maken we van elke maaltijd een topmoment in de dag …

Gerelateerde visie items