Zilverlinde

WZC Zilverlinde: Een uniek thuis voor ouderen met zorg en aandacht

Gelegen in het hart van Olen-centrum, biedt WZC Zilverlinde een warme aandacht voor ouderen en hun persoonlijke ontwikkeling. Met 70 comfortabele eenpersoonskamers en 9 assistentiewoningen, omvat het woonzorgcentrum niet alleen residentiële zorg, maar ook kortverblijven en herstelverblijven voor ouderen. Sinds oktober 2017 zijn de diensten uitgebreid met thuisondersteunende zorg, waardoor degenen die slechts tijdelijk extra hulp nodig hebben, kunnen worden bijgestaan. Of het nu gaat om een kort verblijf terwijl thuis zijn tijdelijk niet mogelijk is, of om voorbereiding op een terugkeer naar huis, er wordt gestreefd om op elke zorgvraag een passend antwoord te bieden.

In het woonzorgcentrum zijn zowel ‘rustoordbedden’ (ROB) als ‘rust- en verzorgingstehuisbedden’ (RVT) beschikbaar. Dit betekent dat zorg kan worden verleend aan ouderen met diverse zorgbehoeften, variërend van licht tot zwaar zorgbehoevend. Begrepen wordt dat elke persoon uniek is, en wordt de zorg aangepast om aan specifieke behoeften te voldoen.

In het woonzorgcentrum bevindt zich een speciale woonkern genaamd “Terra” op de begane grond, waar een veilige en huiselijke sfeer wordt gecreëerd voor ouderen met dementie. Op de eerste verdieping is er “Bloesem,” een woonkern waar zorg wordt geboden aan ouderen met een lichte tot zware hulpbehoevendheid. Geloofd wordt in het belang van een respectvolle en comfortabele omgeving voor bewoners, ongeacht hun zorgbehoeften.

Bij WZC Zilverlinde wordt verder gegaan dan alleen zorg verlenen; er wordt een thuis gecreëerd waar ouderen zich welkom en geapprecieerd voelen. Het toegewijde team staat altijd klaar om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden, en blijft zich inzetten om ouderen te helpen genieten van hun gouden jaren.

Meer info over deze locatie?

Onze andere locaties